VOG aanvragen

Een VOG is een verklaring omtrent goed gedrag die werknemers in kunnen zetten bij een nieuw baan. De VOG wordt goedgekeurd door het ministerie van Justitie en uit deze verklaring blijkt dat er geen strafbaar feit in het verleden is gepleegd en dat je gerust een functie kunt vervullen in de samenleving. Een VOG kan …

Lees meer