VOG aanvragen

Een VOG is een verklaring omtrent goed gedrag die werknemers in kunnen zetten bij een nieuw baan. De VOG wordt goedgekeurd door het ministerie van Justitie en uit deze verklaring blijkt dat er geen strafbaar feit in het verleden is gepleegd en dat je gerust een functie kunt vervullen in de samenleving. Een VOG kan je aanvragen bij burgerzaken in de gemeente waarin je woont. In sommige gevallen vergoed zelfs je toekomstige werkgever de kosten van deze verklaring, maar hij is daartoe niet verplicht.

De verklaring omtrent goed gedrag wordt ook gebruikt als document bij emigratie, visum en werkvergunning in het buitenland. EenĀ VOG aanvragen kan ook digitaal bij justitie zelf als je in het bezit bent van je burger servicenummer, DigiD code, e-mailadres en betaalrekening bij een bank. Ook een spoedprocedure is mogelijk bij werken in het buitenland of bij adoptie dan krijgt u de uitslag binnen anderhalve week. Indien de werkgever om een VOG vraagt mag deze niet ouder zijn dan een half jaar en aanvragen moet altijd gebeuren met ene geldig legitimatiebewijs, het ingevulde aanvraagformulier of je machtigt iemand via de erkende machtigingsbrief als je zelf bent verhinderd.

Meer mogelijkheden met VOG

Het komt wel eens voor dat een verklaring voor goed gedrag wordt afgewezen, in dat geval is het verstandig om een advocaat in de arm te nemen die de afwijzing aanvecht. Steeds meer werkgevers maken gebruik van dit soort getuigschrift en veel jongeren worden er door gedupeerd omdat ze in het verleden wel eens ene klein vergrijp hebben gepleegd. Bij een afwijzing door justitie maken ze een voornemen bekend voor afwijzing en daartegen kan je altijd in beroep gaan.

Voor het ministerie van justitie is het belangrijk dat strafzaken zijn afgehandeld, hoe minder zaken op je strafblad hoe meer kans op een verklaring. Ook de tijd die is verstreken, is belangrijk en hoe jouw positie in de samenleving na het strafbare feit is gestabiliseerd. De regels worden soepeler waardoor steeds meer mensen toch kans maken op een baan. Werkgevers screenen vaker tussendoor hun personeel als motivatie voor hun werknemers.

Er zijn ook uitzonderingen op de regel

Het ministerie van veiligheid en Justitie maakt een uitzondering voor vrijwilligersorganisaties, de organisatie moet uit meer dan zeventig procent uit vrijwilligers bestaan dan is de VOG gratis en moet de vrijwilliger hem aanvragen. Ook vrijwilliger organisaties die met gehandicapten werken of met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking.

EenĀ VOG wordt alleen maar in het Nederlands afgegeven met bijvoorbeeld een Engelse toevoeging, maar heb je een nodig voor het buitenland dan zal je hem in de andere taal moeten laten vertalen. Heb je en klacht over de handelswijze of waarom de verklaring is afgewezen dan kan je terecht bij de klachtenregeling van Justis.